Cultuurmonitor

De Cultuurmonitor is een instrument door en voor de culturele sector, dat de komende jaren steeds verder uitgebouwd en doorontwikkeld zal worden. Samen met de sector verzamelt de Boekmanstichting op deze website data en analyses over cultuur in Nederland, rapporteert ze over langlopende trends en agendeert ze op actuele ontwikkelingen. Deze informatie is te vinden op domeinpagina’s en themapagina’s. Domeinpagina’s bundelen kennis per culturele deelsector, op themapagina’s zijn analyses van belangrijke sectoroverstijgende vraagstukken te vinden.